Munk 3k+ hann merket i dag 6.mai. Dette er kun den andre munken hittil, og at det er en gammel fugl tyder virkelig på at vi bare er i starten av trekket. Vi får se hva utviklingen blir de neste dagene.
Det gjennomsnittlige vårtrekket til munk ved SFOS i tiåret 1970-1979 (blå graf) og i tiåret 2010 – 2019 (rød graf). Munk er den Sylvia-arten som viser størst trekkforskyvning ved SFOS i tidsperioden med hele 14 dager. Takket være suveren datainnleggelse i RA av Thomas, kunne vårtrekket i 2020 plottes som grønn graf i figuren. Det blir spennende å se om den kalde våren gjør at vi i 2021 får et trekk av munk mer på linje med 1970-tallet?

Hei,

Vi ankom Færder igjen i dag kl. 15:30, dvs. Jonas Been Henriksen og undertegnede. Det var fortsatt laber til frisk bris fra nord, men greit å kjøre over fra Sandøya. Nettene ble satt opp umiddelbart, og totalt 11 fugl merket (rødstrupe 4, løvsanger 2, munk 1, fuglekonge 1, grønnfink 2 og måltrost 1). Grønnfinkene var begge juv, og ble fanget med tre timers mellomrom i Plassen-nettet, som den forrige juvenile grønnfinken merket 2.mai. Den første var en hann, mens vi nå fanget en søster og en bror. Munken var en 3k+ hann, og bare den andre munken merket hittil i våres. Veldig tydelig at trekket er forsinket i forhold til gjennomsnittet for perioden 2010-2019. I figuren vedlagt vises det gjennomsnittlige trekket til munk på våren ved SFOS i perioden 1970-79 sammenlignet med perioden 2010-19. Det er som man kan se en veldig tydelig tidsforskyvning av trekket frem i tid. Trekkforløpet våren 2020 er vist i grønt, og følger i hovedsak snittet fra 2010-19. Foreløpig ser det ut som om årets vårtrekk av munk vil ligne mer på tiåret 1970-79, men det vil tiden vise. Kanskje kommer de stormende inn den neste uken. Dette er egentlig en åpent og spennende forhold som går på om den globale oppvarmingen vi opplever allerede har ført til genetiske endringer hos trekkfugler i retning tidligere vårtrekk. Alternativt er det kanskje slik at munk og andre trekkfugler justerer trekket i takt med vårens fremmarsj nå på samme måte som gjorde på 1970-tallet. Varme tanker og tomler til Morten og Vidar, og i morgen håper vi virkelig på årets første rødstjert og svarthvit fluesnapper.

Vennlig hilsen

Radi