Status ringmerking pr 3.5.2021

Vi har ringmerket 1228 fugler pr. 3.5.21. Til sammenligning har Lista fuglestasjon merket 329 fugler og Jomfruland noe over 700. På samme tid i 2020 hadde vi ringmerket 972 fugler. Trekker vi fra alle gråsisikene tidlig i fjor ville vi ha vært nede på 854 fugler på samme tid i 2020.

Totalen for hele våren i 2020 var kun 2.143 fugler ringmerket. Vi får håpe på litt mer i år. Våren er også svært sein i år. På denne tiden i fjor hadde vi ringmerket 1 hagesanger, 29 munk, 15 rødstjert, 3 svarthvit fluesnapper, 1 tornsanger og 2 vendehals. Til nå i år har vi ringmerket 0 av disse.

Flere arter ser ut til å ha gjort det godt det siste året. Vi har ringmerket:

Fuglekonge 24 (2020) mot 263 (2021), Gjerdesmett 47 (2020) mot 82 (2021), Gransanger 84 (2020) mot 110 (2021), Løvsanger 164 (2020) mot 46 (2021), Rødstrupe 302 (2020) mot 417 (2021) og Svarttrost 40 (2020) mot 70 (2021).

Tallene for hele våren 2020 var fuglekonge (24), gjerdesmett (51), gransanger (113), løvsanger (826), rødstrupe (310) og svarttrost (53).

Det ble ringmerket fugler på 37 dager på samme tidspunkt i fjor mens vi i år er oppe i 40 dager.

Terje