Det er hittil merket 34 måltrost og 7 rødvingetrost. Jeg tenkte kort på hvorfor vi fanger flest måltrost, og om forholdstallet på våren, dvs. antall merkede måltrost delt på antall merkede rødvingetrost, har endret seg siden slutten av 1960-tallet.  Analyser av stasjonsmaterialet tyder på en klar nedgang i bestanden av rødvingetrost.
Forholdstallet for måltrost vs. rødvingetrost for perioden 1967-2021 (årets foreløpige verdi i rødt). Begrensning til vårsesonger der antall merkede rødvingtrost er større enn 5, tar ut år med liten bemanning. Det er ingen endring i forholdstallet i løpet at tidsperioden, og det tyder på samme relative bestandsforhold.
De rødvingetrost og måltrost vi har merket denne våren har signifikant forskjellig vekt (ca. 10 %), samme snitt i fettverdi på 1.1, og ingen forskjell i vingelengde. Tyngre måltrost med rundere vinger og mer bevegelse i vegetasjonen, fanges kanskje lettere i nettene?

Hei,

Dagen startet 04:30 med vindstille, og lett skydekke. Det fortsatte heldigvis med lite vind resten av dagen, men sol fra ca. klokken 12. Et jevnt trekk på morgenkvisten (strandsnipe ny vårart, flere storspover, dvergfalk 1, tårnfalk 2 med mer), og det ble ny dagsrekord med 182 ringmerket (rødstrupe 64, gjerdesmett 10, løvsanger 29, gransanger 43, fuglekonge 28, trepiplerke 1, heipiplerke 1, brunsisik 1, måltrost 4, rødvingetrost 1) . Målte vingelengde, vekt og fett på alle merkede som en liten stress-test, og det gikk veldig greit.  Kun et fåtall fugl på rundene etter klokken 12, så brukte tiden på diverse administrative gjøremål, samt en liten undring på hvorfor vi fanger klart flere måltrost enn rødvingetrost. Dette når bestandsestimatet for begge arter i Norge ifølge NOF er 1-1.5 millioner par. Undersøkte om forholdet mellom merkede måltrost og rødvingetrost har endret seg siden 1970-tallet koplet til en tilsynelatende klar nedgang de siste tiårene i bestanden av rødvingetrost. Det er imidlertid ingen endring i forholdet mellom antall måltrost og rødvingetrost merket ved stasjonen fra 1967 og frem til i år, se vedlagte figur. Det var litt overraskende. Kikket på biometridataene fra denne våren, men eneste klare forskjell på artene er i vekt (ca. 10 % og klart signifikant), se vedlagte figur. Rødvingetrost har i tillegg en litt spissere vinge enn måltrost, og dette er typisk koplet til trekket og hvordan de søker næring. Enten fanger vi flere måltrost fordi de er flere, raster i større grad på øya og/eller fordi måltrost beveger seg annerledes i vegetasjonen. En helt annen ting er at jeg håper å fange munk igjen i morgen – en godart.

Vennlig hilsen

Radi