Rødvingetrost nummer 6 ringmerket denne våren kom i dag. Til sammenligning er 19 måltrost merket. Den negative trenden for rødvinger ser ut til å fortsette. Foto HE.

Hei

En hektisk dag med uforutsette oppdrag i Oslo fra 08 – 13, og deretter direkte til Hvasser og Færder. Alle nett oppe ca. 15:45. Det var litt aktivitet av småtrost, rødstruper og til dels gransangere. Totalt 22 merket frem til klokken 22:00 (Måltrost 2, rødvingetsort 1, svarttrost 1, gjerdesmett 2, fuglekonge 4, rødstrupe 11 og gransanger 1). Endelig er det en overskyet senkveld med svak nordøstlig vind. Hvis det ikke skjer dramatiske værendringer, kan det bli bra i morgen. Håper på den første løvsanger, svarthvit fluesnapper, munk og/eller kanskje rødstjert. De fleste av disse artene er jo allerede observert på fastlandet.

Vennlig hilsen

Radi