Vårkål Ranunculus ficaria på veien til fantomet II, foto HE.
Gjennomsnittlig trekkforløp for fuglekonge hanner og hunner ved SFOS i tiårene 1970-1979 og 2010-2019, figur HE.

Hei

Klokken  04:30 begynte dagen med 2°C, N-NV 8 m/s og helt skyfri himmel. I følge YR skulle dette føles som -2 grader, og det var jeg enig i. Wallasovnen i stua ble skrudd av i går kveld og tempen sank til 15,3 grader i løpet av natten. Det steg imidlertid til 23,6 i løpet av 3 timer på laveste innstilling, så den varmer bra. En fair trade kaffe ble inntatt til soloppgangen før førsterunden kl. 06, men det ble som ventet en dag med svært lite fugl. Kun 6 fugl merket (rødstrupe, gjerdesmett, bokfink, brunsisik og måltrost 2) og ingen spesielle observasjoner . Nå meldes det attpå til om samme nordavindvær de neste to ukene. Et trivelig vårtegn å trøste seg med rett på utsiden av hytta er den vakre vårkålen (bilde). Litt vriene å fotografere da de vrir blomstene mot sola gjennom dagen. De næringsrike og fikenlignende rotknollene gir grunnlaget for den tidlige og raske veksten. De har dermed solstrålene for seg selv en god periode før løvverket overtar og skygger. Medisinaleffektene skal være mange og til dels pikante.

Nevnte tidligere at fuglekonge viser en betydelig kjønnsforskjell i vingelengde, og kanskje også litt forskjell i trekkstrategier hos hanner og hunner. Brukte dermed deler av dagen til å sjekke trekkforløpet til alle fuglekonge hanner og hunner merket ved stasjonen. Resultatet for tiåret 1970-1979 og 2010-2019 er vist i vedlagte figur. Datamaterialet omfatter 29653 hanner og 27444 hunner. Det er en klar forskjell i trekktider for hanner og hunner på våren, men underlig nok ikke på høsten. Spennende hvis noen har noen tanker om hva forklaringen kan være på disse forskjellene vår og høst? Forskyvningen av trekket for hunner på våren er ca. 10 dager frem i tid, og for hunner og hanner på høsten ca. 5 døgn. Dette passer med det vi ser for andre sammenlignbare stasjonsarter, og forskjellen vår og høst passer godt med at temperaturøkningen de siste 30 år er større for mars/april enn for september oktober i Nord-Europa. Data fra målestasjon Færder fyr viser dette godt.

Vennlig hilsen

Radi