Ringmerking til nå i 2021

Pr. 24/4-2021 har vi ringmerket 788 fugler mot 569 på samme tidspunkt i 2020. Vi har ringmerket fugler i 31 dager i 2021 mot 29 på samme tidspunkt i 2020. Beste merkedag hittil i år var 27/3 med 160 fugler ringmerket. Beste dag på samme tidspunkt i 2020 var 20/4 med 83 fugler ringmerket.

Sammenligning av noen arter 2020/2021:

Bokfink (3/64), fuglekonge (23/188), gjerdesmett (37/58), gransanger (39/40), grønnfink (7/25), gråsisik (116/0), jernspurv (19/15), måltrost (24/12), svarttrost (193/233), rødstrupe (193/233) og tornirisk (15/6). Terje