Ringmerking: Gjerdesmett 4, Rødstrupe 10, Svarttrost 1, Måltrost 3, Gransanger 10, Fuglekonge 5, Jernspurv 2, Linerle 2, Grønnfink 2, Tornirisk 1. TOT 40.

Mye vær i dag. Fangsten av fugl avsluttet tidlig pga. regn og vind. Kortvarig opp i full storm fra NØ (noen minutter !!) Bedre vær mot kvelden. Observerte en Nattpåfugløye, som søkte ly i uværet.

Egil