Ringmerking:

Gjerdesmett 12

Rødstrupe 15

Svarttrost 2

Måltrost 1

Gransanger 8

Fuglekonge 11

Grønnfink 1

Tornirisk 1

Bokfink 2

Bjørkefink 1

SUM 54

Litt mindre fugl i nettene i dag, selv om værforholdene var ganske like som i går. Mindre måker på trekk og flere vadre, også flere ubestemte vadere langt ute i fjorden.

En Horndykker lå flere timer, med lokke-lyd utenfor stasjonen tidlig på dagen. På kvelden dukket det opp 3 Horndykkere på samme stedet. De samme som på søndag ?

Egil