Skyfri dag med svak vind fra nord. Betydelig bedring i merkeantallet, 81 fugl fikk bling.

Pattedyr: 4 arter observert. 4 eksemplarer av Homo sapiens (ESO og PKS + en nasjonalparkforvalter og SNO kar som stakk innom). Bestanden er stabil, men lav, trolig grunnet dominans av hanndyr. Det virker som hunnene ikke streifer like langt ut til havs. Ellers niser, jordrotter (kattestørrelse) og steinkobber.

Insekter: Lysfelle ble kjørt i natt. 11 arter av hva man forventer på denne årstiden gikk i fella. Gult flatfly ble nattens godbit.

Fugl: Ringmerking det meste av dagen og øya ble skådet fra nord til sør, samt småøyene rundt med ilandstigning på Hoftøya (for å fikse et ilandstigning forbudt-skilt). Lite å rope ut om i felt, men merkeloggen ble brukbar med totalt 81 fugl ringmerket: 4 gjerdesmett, 35 rødstrupe, 2 måltrost, 13 gransanger, 19 fuglekonge, 1 jernspurv, 1 tornirisk, 4 bokfink og 2 bjørkefink.

PKS