Dagen startet med vindstyrke 10/11 fra nord. Det var avtagende vind utover dagen og på kvelden ble det nesten flatt hav. På formiddagen ble det ryddet litt i uthuset da det var ventet 4 personer i ettermiddag. det ble observert 2 havørner med ca 1 times mellomrom. en ung med mørk hale og en med mye hvitt i halen. Terje Axelsen forlot øya kl 14 og kl 15 ankom 4 energiske unge menn. Brage H, Bjørn og Noah P, og Brage B.

Pga været kom ikke nettene opp før kl 15. Det ble merket 14 fugl + noen kontroller. Dagens merking: Rødstrupe 8, bokfink 2, grønnfink 1,bjørkefink 1,gransanger 1, gjerdesmett 1.

Nordøst hjørne av hytta og ung havørn på vei mot Østfold (Viken).

Vidar G H.