Nok en morgen med sur nordavind. Etter værmelding om -3 klokken 0600 bestemte vi oss for å starte 0800. Gledelig overraskelse med +3, men N 5-6 ga ikke mye fugl. Noe nedfall av rødstrupe midt på dagen ellers nokså stille.

En hunn svartrødstjert ved hytta midt på dagen og muligens den samme fuglen på Speidersletta en time senere. En snartur innom Hoftøya ga ei rastende jordugle, 6 enkeltbekkasin og ei kaie som satt på strandenga. Vi gikk raskt gjennom og registrerte minst 20 hekkende grågås par på øya. Også godt med hvitkinngås og ærfugl.

Ringmerking: 9 rødstrupe, 3 fuglekonge, 1 svarttrost og 1 måltrost – 14 fugl.

Terje og Vidar GH