Dagen startet 06:00 med NV 6 m/s og kun 1 varmegrad. Minimum for natten var -1 og altså frost! Heldigvis var det for en gangs skyld ikke klarvær, men i det minste delvis overskyet. Noen overflygende bjørkefink varslet om at det kanskje likevel var noe fugl som hadde ankommet øya og trosset motvinden. Alle nett var aktive fra 06:00 – 16:00 (regn), og totalt 50 ble merket (fuglekonge 27, rødstrupe 12, gransanger 3, gjerdesmett 7 og svarttrost 1) slik at vårtotalen er 511. Endelig litt trekkfugl å håndtere. Har kjøpt inn et par nye vekter og kalibreringslodd, så litt overraskende at de ikke har blitt anvendt. Målte vingelengde, fett og vekt på de jeg merket. Syntes dét er naturlig å gjøre, så langt man man har tid, og det er vel også en del av rutinene. Jeg tenker vel at man etter 50 års stasjonsdrift bør kunne svare på, med henvisning til egne data, spørsmål om hvor mye en fuglekonge veier, hvor lange vinger de har også videre. Så hvor lang er vingen til en fuglekonge? Vedlegger et bilde av tallene for dagens fuglekonger. Ingen bombe akkurat, men visste du at fuglekonge viser ekstremt klare kjønnsforskjeller i størrelse (vingelengde og dermed vekt). Slike forskjeller koples gjerne til ulikt næringssøk – hos eksempelvis rovfugler, men hos en fuglekonge? Forskjellene kan imidlertid forklare hvorfor fuglekonge hanner fanges tidligere på morgenen enn hunner. Kanskje hunner trekker annerledes, ikke når til England osv. Noen har sikkert studerte dette, og kan kanskje forklare utviklingen av kjønnsdimorfien i størrelse hos fuglekonger? Noe må man jo tenke på når det blåser NV liten kuling ute og regner. Båten er akkurat flyttet lenger ut i bukta (kraftig lavvann), så det blir henting av Vidar Gr. i morgen tidlig. Ser frem til det.

Vennlig hilsen

Radi