Nordvest bris fra før soloppgang og rødstrupene var tidlig på plass på øen i grålysninga. Gråstrupedykker og et par med brunnakke på trekk nord ble nye årsarter, samt en dvergfalk. Ellers 4 traner på trekk nordvest rett over hytta. 60 arter observert idag. Dagens merking: Gjerdesmett 3, Jernspurv 1, Rødstrupe 56, Svarttrost 1, Måltrost 1, Gransanger 2, Fuglekonge 35, Blåmeis 1, Bokfink 5, Bjørkefink 1, Grønnfink 1. Idag: 107. Iår: 443

Anders H