Sørvest-vinden presset flere flokker med kortnebbgås ut over øya i løpet av dagen. Det var også et godt trekk av småfugl, og spesielt bokfink var dominerende. En storjo holdt seg også idag på sjøen rett øst for båtbukta, sammen med en stor flokk måker næringssøkende på matrester etter tråleren “Mir”. Ellers kan nevnes 3 laksand, enkeltbekkasin og lappspurv, som nye arter for i år. Dagens ringmerking: Rødstrupe 1, Fuglekonge 4, Blåmeis 5, Bokfink 1. Totalt: 11. I år: 309

Anders H