Tåke, 5 grader og sørvestlig liten kuling fra morgenen av. Økende vind og noe lettere vær utover formiddagen, men fremdeles ugunstig sikt på sjøen. 2 spurvehauk jakta småfugl rundt hytta i hele dag. Skjæra observert sør for båtbukta. En tur på nordodden ga 3 stokkender, 1 teist og 2 sjøorre. Dagens merking: Blåmeis 1, Kjøttmeis 1, Jernspurv 1. Totalt: 3. I år: 291

Anders H