En lunde på trekk sør og en hunn svartstrupe (Sværdalen) ble dagens høydepunkter. Ellers en hann kjernebiter observert vest for hytta, samt årets første gransanger ble ringmerket. Dagens merking: Fuglekonge 62, Trekryper 2, Gjerdesmett 17, Rødstrupe 43, Grønnfink 3, Jernspurv 2, Bokfink 2, Måltrost 1, Rødvingetrost 1, Svarttrost 26, Gransanger 1. Totalt: 160. Totalt i år: 280

Anders H