Frostnatt og N 8-10m/s. Sol.

Kort økt på mårran før avreise. 1 havørn, 2k hønsehauk, 1 ringdue, 2 gulspurv og 2 sanglerke dro nordover. Enslig skjære svirrer fortsatt rundt.

Fredrik