Høytrykket er stabilt og produserer sur nordavind og blå himmel.

Fint i le-veggen, men lite fugl på øya. Drømte om en bokfink, men det kunne jeg se langt etter.

Fra toppen fant jeg omsider en vandrefalk. Hoftøya huser som vanlig noe ender og vadere, deriblant 5 fjæreplytt.

Ringmerkingen resulterte i 1 blåmeis og 1 kjøttmeis, samt div kontroller. Årstotal: 22.

Trekryperen som H. Hauer ringmerket på lørdag går i garna 5 ganger daglig. Vitner om særdeles dårlig hukommelse.

Dagens høydare var en rødstrupe med ring på fuglebrettet, samt en mompha divisella inne i hytta i kveld.

Fredrik