H. Hauer inn kl 13 og overlappa med F. Kræmer.

Rolig dag med lite småfugl. Ringmerket 2 svarttrost, 1 trekryper, 1 blåmeis, 3 kjøttmeis og 2 grønnfink. Dagstotal 9, årstotal 15.

Halvard skremte opp en ubest hunn skogfugl, trolig orrhøne på speidersletta sør. Ikke funnet igjen.

Årsarter for stasjonen i dag: kanadagås, hvitkinngås, smålom, sjøorre, siland, sildemåke og trekryper.

Meldes nordlig kuling, sol og kaldt i morgen. Har skikkelig trua.

Fredrik