Kom ut i 7-tida i dag da mye vind på torsdag og fredag gjorde det lite fristende å dra ut før. Sjøen var fortsatt grov, men roet seg noe utover dagen.

En runde rundt på øyene ga til sammen 14 fjæreplytt -fordelt på 3 øyer, 2 teist, mye ærfugl og i overkant av 100 toppskarv. Storskarv er nesten blitt en sjeldenhet blant skarvene her ute.

En runde rundt på Store Færder avslørte ingen tegn på trekk av småfugl, men skremte opp 2 rugder og en hornugle. Dette er tidligste registrerte hornugle her på øya, men det sier kanskje mest om lav bemanningsgrad i årets første måneder.

Nettene fram til og med doble-fuglekonge ble satt opp i løpet av dagen, men kun kopenettet ga uttelling.

Dagens ringmerking: grønnfink 6
Totalt i år: 6

Halvard