Hei

Selv om vi forsøker å presentere alle gjenfunn i våre årsrapporter skal vi gjøre et forsøk på å legge de ut på vår hjemmeside og på Facebook når de kommer inn.

Her kommer en kontroll av en fugl merket utenfor stasjonen og fanget på øya i 2020.

Det er en bjørkefink. Vi har ringmerket mer enn 3.300 bjørkefink og fått 6 gjenfunn fra utlandet. Nesten 2 promille. Det første kartet viser våre gjenfunn. Vår eldste fugl og den med lengst avstand er en fugl ringmerket 19.4.1978. Den er ikke skutt, men utrolig nok kontrollert utenfor Madrid 17.12.1980. Hele 2 år og 8 måneder etter ringmerking. Utrolig nok ingen gjenfunn fra Norge.

I tillegg har vi kontrollert 9 bjørkefink ringmerket utenfor stasjonsområdet. Den siste i 2020 ble ringmerket på Skogsøy i Nordland 14.9.2019 og kontrollert på Store Færder 7.10.2020. Kart nummer to viser hvor fuglen kom fra.

Ringed Bramblings

Since 1962 we have ringed more than 3.300 Brambling. So far we have had 6 birds recovered, all of them outside Norway. Less than 2 pr 1.000. All recoveries are in the first map. Our record is a bird ringed at Store Faerder 19.4.1978 controlled (not shot) outside Madrid, Spain 2 years and 8 months later. We have actually controlled more birds ringed other places. In total 9 birds. They are shown in the second map.

Our most recent control was a bird ringed in northern Norway 14.9.2019 and controlled by Morten 7.10.2020.

Foto: Marie Chevalier – en av hennes yndlingsarter
Våre gjenfunn.
Våre kontroller.