Avreisedag. 1 rødstrupe rm. Høsttotalt 3008.

1 sangsvane trakk sø over øya. Fjellvåk og musvåk på plass. Eneste turart var gulspurv.

Takk for nå!

Fredrik og Stig.