Skikkelig gråvær hele dagen. Sø 8-10ms, yr, mildt og elendig sikt.

Vi har jobba hardt hele dagen tross alt. Resultatet ble heller labert. Gått inn kanskje årsværste dagstotal på loggen. 20 arter.

Ringmerkingen ga 2 gråtrost. 3007 totalt i høst.

Munken holder stand, ei rugde kom seg ut av nettet på Plassen.

Brukt mye tid på vinterklargjøring av stasjonen. Tatt inn og tørka nett, rydda skrot og stengt vannet. (tømt alle slanger for vann, satt kuleventiler i halvåpen stilling, skrudd av vannpumpe og demontert filter. Tømt varmvannstank, demontert dusjen, hatt frostvæske i vasken på dass og demontert vannlås på kjøkken.)

Fredrik og Stig