Terje og Morten avløst av Fredrik og Stig ila dagen. 13 fugl fikk ring. 2 dompap, 1 gråtrost, 1 svarttrost, 1 rødsrtrupe, 1 blåmeis, 1 smutte, 1 fuglekonge, 1 brunsisik, 4 grønnfink. 3002 rm så langt i 2020.

Pensjonistene svippa innom Hoftøya på retur og noterte bla 70 bergirisk, 1 teist, 1 enkeltbekk, 1 fjæreplytt, 70 grønnfink.

Observasjoner eller på øya nevnes 2 vandrefalk, 2 musvåk, 1 fjellvåk, 1 hornugle, 12 stokkand, 180 svartand, 520 ærfugl, 100 toppskarv og noe alkefugl, 2 ravn, 2 skjære, 1 krykkje, 4 grågås, 1 smålom, 1 måltrost

Fredrik