Avreisedag. Vasket og klargjort hytte og utstyr for nestemann. Dvergfalk og 15 stjertmeis observert.

Tommy L og Anders H