Tåke, sur vind fra nord og lett yr i grålysninga. Vi satte følgelig opp netta 0830, da det letta noe. Nye fugler ankom utover dagen i form av gransangere, en flokk med 9 stjertmeis, noen få fuglekonger, dompap og trost. En 1k havørn seila rett over hytta mot nordvest. Merka totalt 14 arter idag, som er beste notering denne uka. Dagens merking: Fuglekonge 4, blåmeis 2, gråsisik 1, stillits 1, rødstrupe 2, munk 1, grønnfink 6, svarttrost 1, gjerdesmett 3, brunsisik 1, dompap 2, grønnsisik 2, gransanger 1, stjermeis 6. Totalt idag: 33, totalt i høst: 2984, i år: 5110

Tommy L og Anders H