Vinden roet seg og dreide mot vest, altså et værskifte. Det regnet litt fram til kl 07, men da ble det opphold og netta ble satt opp. Moderate mengder fugl i netta, men et påfallende bra visuelt trekk i forhold til de siste dager. Antall sisik tok seg betraktelig opp og 3 fjellerker trakk mot sør. Andre nyankomne var fuglekongesanger, fanget på lyd i “Doble” kl 0930, og 6 pilfink. En polarsvømmesnipe trakk sør kl 1340. Hentet Tommy L i kveldinga. Dagens ringmerking: gjerdesmett 6, rødstrupe 4, måltrost 1, munk 4, fuglekonge 2, fuglekongesanger 1, blåmeis 1, gråsisik 9, brunsisik 3, stillits 1, grønnsisik 1, grønnfink 7. Totalt idag: 40, i høst: 2951, i år: 5077

Anders H