Sør-vest stiv kuling og dagen ble tilbragt med teleskop i håp om noe spennende sjøfugler. Noe antall av havsule og havhest samt en grålire og to dvergmåker, ble observert. Sanglerke og vintererle ble nye arter for turen. Ellers lite fugl på øya. Fanga litt ved hytta i kveldinga. Dagens merking: fuglekonge 1, munk 4, grønnfink 7. Totalt idag: 12, i høst: 2911, i år: 5037

Anders H