Sør-vest liten kuling og regnbyger ga moderate mengder fugl på sjøen og i netta. En lys tyvjo trakk sør-vest på kloss hold. Fortsatt bra med krykkje og alkefugl, mens kun 1 havhest og 4 havsule observert, trass i gunstig vindretning og vindstyrke. Dagens merking: Fuglekonge 2, rødstrupe 1, munk 2, grønnfink 4, bjørkefink 1, gjerdesmett 1, måltrost 1. Totalt idag: 12, i høst: 2899, i år: 5025

Anders H