NØ 8 m/s klokken 0700. Denne var stabil på 8-9 m/s til vi dro i land. Vi brukte de mest skjerma netta og ringmerket til 1300. Totalt ble det ringmerket 47 fugler: 25 fuglekonge, 9 gjerdesmett, 4 brunsisik, 2 svarttrost, 1 rødvingetrost, 1 grønnfink, 1 blåmeis, 1 grønnsisik, 1 gransanger, 1 trekryper og 1 rødstrupe. Den siste ble også tagget. Da er høsten oppe i 2.495 og året 4.621.

Vi fikk gjort litt dugnad før vi dro i land med skjerming av dieseltank og ny jordingskabel.

Av observasjoner kan nevnes 5 fjellvåk, 10 musvåk, 6 spurvehauk, 1 rugde og 1 enkeltbekkasin. Vi forlot øya i dag da det var meldt NØ kuling hele onsdag.

Terje A og Morten B