Etter litt regn på tidlig morgen ble nettene åpnet litt over kl 8.oo. Det ble en dag med forholdsvis jevn tilgang på fugl og det ble merket 84 fugl. Det ble merket 1 rødstjert og det er den seneste siden 1993. Litt aktivitet på fjorden med noe alkefugl og krykkjer.
Ringmerket idag: gjerdesmett 22, fuglekonge 21, rødstrupe 15, munk 7, grønnsisik 5, blåmeis 4, måltrost 4, trekryper 1, rødstjert 1, grønnfink 1, kjøttmeis 1, sivspurv 1, jernspurv 1.

Vidar GH g Stig E