Dagen opprant med kuling fra vest. Det båste så mye at nettene ikke ble åpnet. Midt på dagen ble ett nett ved hytta åpnet men fangsten i løpet av ca 5 timer ble kun 1 gjerdesmett. Det ble imidlertid relativt god tid til å observere spesielt sjøfugl. Det ble sett 1 storjo flere havsuler og mange flokker med krykkje. videre ble det bestemt flere lomvi, men det var enda flere ubestemte alkefugler. Det var god “trafikk” over fjorden idag. Hadde også en kort visitt av Per Espen.

Vidar GH og Stig E