Dagen startet med bra vær og nettene kom opp 7.30 Det ble tid til litt observasjon utover dagen og det ble observert både musvåk og flere spurvehauk. det ble også endel sjøfugl som lomvi, havsuler og flere krykkjer. Morten B forlot øya kl 12.15 Nettene stengt kl 18.00
Det var mindre fugl enn foregående dager. ringmerket idag 102 fugl. Så langt 756 denne uken.
Ringmerket idag: gjerdesmett 37, fuglekonge 26, rødstrupe 16, munk 9, blåmeis 5, gransanger 2, grønnfink 2, bjørkefink 2, kjøttmeis 1, svarttrost 1, grønnsisik 1.

Vidar GH og Stig E