dagen startet med regn fra morgenen av. det letnet utover morgenen og dagen. nettene rundt hytta ble satt opp kl 9.45 og flere nett kl 11.00 Relativt bra med fugl frem til nettene ble stengt pga været 17.30
Totalt 127 fugl ble ringmerket.
fuglekonge 60, gjerdesmett 21, rødstrupe 20, blåmeis 6, grønnsisik 4, brunsisik 2, gransanger 2, munk 2, kjøttmeis 2, jernspurv 2, bjørkefink 2,sivspurv 1, rødvingetrost 1, svarttrost 1, grønnfink 1.
Det ble observert 1 gulbrynsanger.
Vidar GH og Morten B