Nett opp kl 0600, med sol, V-4 og 14 grader.

Ble et jevnt sig av fugl i netta fram til 12-13 tida, selv med sollys og noe løv i netta. Totalen endte på 123 fugl, og høstens første jernspurver ankom.

Merketotalen: 44 fuglekonge, 2 trekryper, 1 løvsanger, 20 smutte, 11 blåmeis, 1 brunsisik, 4 grønnsisik, 21 rødstrupe, 10 munk, 1 hagesanger, 1 grønnfink, 1 kjøttmeis, 2 jernspurv, 1 måltrost, 2 svarttrost og 1 linerle.

16 forskjellige arter i fangsten er trivelig og totalen for 2. halvår er nå oppe i 998. Oddsen for å passere 1000 i morgen er nok ganske lav. Ellers har det vært et bra sig av sisik over øye mot nord i dag, 250 grønnsisik og 50 gråsisik. 3 vandrefalk og 2 musvåk jaktet på øya og 1 musvåk sett over øyene på nord.

Ellers ikke så mye å melde fra dagen bortsett fra fin temperatur hele dagen.

-Stig