Nok en nydelig dag i Ytre Oslofjord. Svak vind fra nord, 12+ og blåvær. Nesten ingen fugler i lufta, men litt å plukke i netta. En ung hønsehauk mot øst var nok den mest spennende trekkende fuglen i dag. Hentet Magne Bentzen midt på dagen og tok en runde rundt skjær og øyer. En sandløper og tre myrsniper var alt som var igjen etter de flotte tallene tidligere i uka. Kvelden var også fantastisk, men en runde på nord ga omtrent ingenting. Det meste av fugl fra formiddagen har vel forlatt øya. Håper på nytt innsig i morgen.

Totalt ble 56 fugler ringmerket. 29 munk, 12 rødstrupe, 6 fuglekonge, 3 løvsanger, 3 møller, 1 gråfluesnapper, 1 grønnsisik og 1 dvergfalk. Etter 1. juli er det nå ringmerket 826 fugler (andre halvår) og vi har passert 3.000 hittil i år.

Terje