Halvard måtte motvillig dra til land i dag og jeg fikk gleden av å reise ut i havbleike og fortsatt godt med vadere på skjær og holmer. Det er første høstdag, men det minner mer om en flott varm sommerdag. Sola steikte og det var knapt et vindpust. Av vadere var det godt med myrsnipe, polarsnipe, sandløper, ei tundrasnipe, noen sandlo, 1 steinvender, 1 tundralo og et par rødstilk. Ellers veldig lite sjøfugl. Litt å merke er at det snart er like mye toppskarv som storskarv i området. Halvard hadde 50 i går og jeg fant minst 40 i dag. Syv suler dro også ut fjorden seint på dagen uten at de hadde særlig med vind å glide på.

Ringmerkingen ga 41 fugl: 14 rødstrupe, 11 munk, 4 fuglekonge, 3 gjerdesmett, 2 løvsanger, 2 bjørkefink, 2 gråfluesnapper, 1 rødstjert, 1 svarttrost og 1 grønnfink. Hvis vi tar med ringmerkingen i juli som høstmerking, er vi nå oppe i 770 ringmerket etter 30. juni.

Terje A.