En bra dag som ga nesten 100 merkede fugl og mer enn 100 vadere på skjær og holmer, samt litt småkrydder.

Dagen startet og sluttet med sol og bris fra nord. Selv om 50 fugl på de to første rundene ikke burde ha overrasket så var det mer uventet at tilsiget fortsatte hele dagen. Total ble 94 fugl ringmerket med 2 nattravn og blåstrupe som høydepunktene.

Jeg måtte klappe nettene noen timer midt på dagen for å kjøre Hauer jr. inn til land (og for å kjøpe solkrem) og benyttet da muligheten til å ta en grundig sjekk av alle øyene. Å få se vadere-på-skjær var en av grunnen til at jeg dro ut hit akkurat på denne tida. Antallet hadde økt fra i går og det satt småflokker og single vadere nesten overalt, med Hjerteskær og Hoftøya som de mest populære. Totalt ble det 11 steinvendere, 13 sandløpere og en 40 talls hver av polar- og myrsniper.

Det ble dessverre mye kontortid med såpass mye fugl i garna, og første tur ut på øya for å SE etter fugl rakk jeg ikke før kl 16. Jagde opp en ny nattravn i Turdus og hadde en lerkefalk på vei mot SØ over nord-odden, så det hadde nok vært en bra dag også for observasjoner hvis tida hadde strukket til.

De 94 ringmerkede fordelte seg på 16 arter: rødstrupe 29, munk 17, hagesanger 5, tornsanger 1, blåstrupe 1, bjørkefink 2, fuglekonge 21, gransanger 1, trekryper 1, løvsanger 6, gjerdesmett 3, svarthvit fluesnapper 1, brunsisik, svarttrost 1, linerle 2 og nattravn 2. Totalt i høst; 654

Halvard