Varmt, sol og øsø 5 ms på mårran. Ringmerket frem til 0930. 61 fugl.

Munk 25, rødstrupe 12, hagesanger 8, løvsanger 5, rødstjert 2, grønnsisik 2, grønnfink 2, gjerdesmett 2, svarthvit 1, svarttrost 1, brunsisik 1. Årstotal: 540.

Observasjoner før avreise: 1 hornugle, 1 dvergfalk, 2 stokkand, 10 gulerler, litt grønnsisik og bjørkefink i farta i dag også. Spurvehauk hunn sto i nettet ved 2 anledninger. Spiste på svarttrost og rødstrupe. 1 skjære innom på foringa flere ganger og rappet fett. Ingen andre fugler har vært innom foringa de siste dagene.

Takk for nå!

Fredrik Kræmer