Kom ut i blåvær og rolig sjø i 10-tida. Noterte strax interessante rester av morgentrekket i form av fuglekonger og gråsnappere i båtbukta.

Jeg hadde netta oppe kl 1130. 28 rm i løpet av dagen. 10 munk dominerte. Etterfulgt av fuglekonge 5. Ellers bla svarthvit, møller, hagesanger, rødstjert. Foreløpig årstotal noe usikker, rm-logg ikke ført de siste fangstdagene.

Ingen spesielle observasjoner forøvrig. Vinden økende utover ettermiddagen, 2 suler dro ut.

Fredrik