En svært varm færderdag med blå himmel, nesten vindstille og stekende sol. Faktisk er det fortsatt 23 grader ute i skyggen nå kl. 19:35. Nett åpne hele dagen, men kun 22 fugl merket: løvsanger 14, møller 3, hagesanger 2, gulsanger 1, bjørkefink 1 og rødstrupe 1. Tre rødstruper i pulles-drakt observert og en merket, så den har tydeligvis hekket. Tornskate (1k) på speidersletta, en vepsevåk (ad) trakk ut mot øst, to musvåk holdt seg på øya samt en “flokk” på 17 toppskarv på østsiden av Hoftøya. Testet lysutstyret for nattsvermere. Kjenner dessverre artene og gruppene dårlig, men kløverspinnere, skogbarkmåler og rødkantbåndfly(?) er noe av det som ble nøklet. Prøver igjen natten som kommer.

Vennlig hilsen HE, MSK og GS.