Det var lett regn og 17 grader kl. 05:00. Nettene kunne ikke slås opp før 1,5 time senere. Håpet var at trekkfugl hadde slått seg ned på øya, men det ble med håpet. Kun 8 fugl merket – 5 løvsanger, 1 munk og 2 svarttrost (i hovedsakelig juvenil drakt). Lange turer rundt på øya bekreftet lite fugl i bushen. Det ble sterk sol og helt vindstille fra 12:00. Virkelig varmt. Nettene ble stengt, ytterligere mannskap hentet på Sandøysund, og en båttur lagt til Tristein, Hoftøya, Langøya og Knappen. Begrenset med vaderfugl. På de tre naboøyene til Store Færder: 2 sandløper, 1 myrsnipe, 1 brushane, 6 rødstilk, 2 heilo, 2 grønnstilk samt noen få strandsniper og sandlo. En telling kl. 16:00 fra toppen av Store Færder viste hele 84 steinkobbe hvilende på småskjærene rett nord for Knappen. Inkludert de øvrige besøkte øyer blir antallet ca. 150. Det meldes om bevegelser av trekkfugl på fastlandet, men få av disse har foreløpig rastet på Store Færder. Totalt er det denne høsten (fra 2.august) merket 213 fugl. MC vant igjen idag, og kanskje blir det noe mer fugl i morgen.

Vennlig hilsen HE, MSK og GS