Vinden hadde snudd i løpet av natten, og blåste fra nordlig kant, styrke 7 sekundmeter ved 05-tiden. Den økte jevnt utover morgen og kom opp i NNØ 10-12 på formiddagen. 8 nett var slått opp mellom 0530 og 1000. Det var lite fugl i bushen, og vi valgte å stenge tidlig siden det ble avreise for vår del denne dagen.

Hele 7 fugl fikk ring: 3 løvsanger, 1 møller,1 bjørkefing og 2 brunsisik. I løpet av vår periode kom vi opp i 193 fugl ringmerket. Slett ikke galt årstiden tatt i betraktning.

Takk for oss etter en drøy uke på øen. Vi har på alle måter hatt det storveis.

Torild, Eldri, Tore og Jan