Vind fra sørlig kant, 3-6, skiftende skydekke. Standardrunden klar til fangst fra 0530. Nettene sperret fra kl. 1200.

En dag med relativt liten trekkaktivitet med 20 fugl ringmerket totalt. Den lille spilleren produserte sang av løvsanger og hagesanger ved “dobble fuglekonge”. Resultatet ble: 1 tornskate, 12 løvsanger, 2 hagesanger, 1 møller, 1 nattergal og 3 svarttrost. Fra observasjonslisten kan nevnes 1 skogsnipe, 1 gjøk og 1 bøksanger.

Vi planla en tur til Hoftøya ut på dagen, men fortøyningsplassen var opptatt av andre båter. Mens vi var i bukta på Hoftøya kom det en telefon fra Morten Brandt som igjen hadde fått en telefon fra fuglevakten om en havsule som hadde blitt inntullet i rester av et fiskegarn. Fuglen skulle befinne seg nord på Sandøya, så vi besluttet å dra over dit. Vi fikk også oppgitt et telefonnummer vi kunne ringe. Til tross for mange forsøk på denne telefonen, fikk vi aldri noe svar. Vi kjørte litt rundt i området uten å se noe til havsulen. Siden vi ikke hadde konkret stedsangivelse ga vi til slutt opp og kjørte tilbake til stasjonen. Ut på kvelden ringte så vedkommende som hadde rapportert om havsulen. Familien hadde dratt inn til Oslo uten å ha telefonen tilgjengelig. Synd – men, men…..

Mer gledelig var det at vi fikk uventet besøk av Jogeir Stokland og Terje Kristiansen i Jogeirs båt. De hadde med seg nybakte rundstykker og pålegg, samt appelsinkake fra Nøtterøy bakeri. Hyggelig prat og koselig gjensyn med Jogeir etter over 40 år.

På bildet ser vi fra venstre Jogeir, Torild, Terje, Tore og Jan.

Kvelden ble avrundet med stekt,nyfisket pir fra østsiden av Store Færder.

Jan