Netta oppe først i 14-tida, da vi syntes det hadde løya nok. Hele natta og fram til det hadde vi en god stiv kuling fra SV med middelvind opp til 17 m/s.

Denne vinden hadde med seg nok sjøfugl til at dette ble tidenes liredag på Færder! Den tyngste av disse, en gulnebblire mot N, ble GFK aleine om da både GIR og jeg dippa.. Men, det var mye annet å se på sjøen også! Nevner 9 sjøorre, 308 svartand, 15 smålom, 4 storlom, 61(!) havlire mot S (solid ny stasjonsrekord), 80 sule, 5 storjo, 1 polarjo, 6 tyvjo, 25 lomvi, 11 alke, 1 lunde og 4 rødnebbterne.

Litt fugl i netta ble det også i ettermiddagstimene, i alt 11 ind. merket; 4 løvsanger, 1 gransanger, 1 gulsanger, 1 rødstjert, 1 svarttrost, 1 2k M rosenfink (den sang også), 1 grønnfink og 1 cabaret. 2157 i vår.

Thomas