Merkelig dag. Delvis skyet og svak sønnavind skulle vel egentlig gi noe ny fugl selv tidlig i juni. Ringmerket hele 1 tornirisk. Ikke en trekkfugl å se i kratt, busker og på Speidersletta. Kjemisk fritt for annet enn hekkende eller hekkeforsøkende fugler på øya. Raske runder har gitt mye tid til å sjekke sjøen og det har ganske greit i dag. Mellom 06:00 og 07:00 ble det observert 1 storjo, 1 tyvjo og en nydelig fjelljo mot SV. Mot nord trakk det 2 tyvjo og en ubestemt stor lom. I tillegg tre ubestemte polar-/tyvjo mot SV, 100 svartand mot N, 3 havsuler mot N og 8 smålom inn fjorden. På ettermiddagen ble sikten på nytt svært god, men det passerte litt mindre fugl enn om morgenen. Tre smålom ut og tre smålom inn, 1 splitterne mot N, og trolig samme fugl ut 7 minutter senere. I tillegg 4 havsuler ut, 31 makrellterne ut og en lunde mot SV. Håper på litt regn i natt og et bittelite innsig av ny fugl.

Terje A.