Hei

Da er dagbok tilbake etter utfordringer med nettet på fredag.

Fra fredag kan nevnes årets første merkede sivsanger og en merket rørsanger og 1 M tornskate på Speidersletta. Dagen i dag startet med førsterunden kl 0430, med svakt nordadrag og litt småskyer over øya. Kun 1 løvsanger på vei til Svingen og en nattravn skremt opp i røysa etter fuglekonge. På vei tilbake fra Svingen hadde en fugl flydd i helt i toppen av nettet på Plassen, og var årets første dvergfluesnapper som ble ringmerket. Per Espen ankom øya med hyggelig besøk kl 0730, så da passet det bra at vi fikk gjenfangst på dvergen rett før han ankom øya. Ellers så ble det også observert 1 dvergfluesnapper i Sværdalen i dag, uten at man kunne se ring, så godt mulig det har vært snakk om 2 individer i dag. Ellers så sang det en myrsanger i Sumpa og har vært en lappiplerke som har rastet på Speidersletta.

Ringmerking fredag: Løvsanger 10, sivsanger 1, rørsanger 1, tornsanger 1, nattergal 1, svarttrost 1, gråsisik 3. Totalt 18

Ringmerking lørdag: Løvsanger 14, møller 1, nattergal 1, dvergfluesnapper 1, rødstjert 2, linerle 2, heipiplerke 1, bokfink 1, grønnfink 1, tornirisk 1. Totalt 25

Var også 10 niser som viste seg fint frem i 15-20 minutter utenfor båtbukta.