Blåvær, mildt, sørlig 5 ms og fin soloppgang da netta ble satt opp. Hadde i grunn litt trua, men etter 5 timer var totalen 6 ringmerka fugl. Det var heller ingen bevegelse i lufta eller på sjøen.

1 hval blåste et par ganger kl 05 og viste ryggen, men litt langt hold for sikker id. 87 steinkobbe observert.

Da uret nærmet seg 11, kom det inn lave skyer. Østfold-sida ble usynlig, vinden økte noe og brått produserte kope-nettet 2 fugl til stor glede. Løv- og gransanger nye for dagens rm-logg. Jeg tok fatt på resten av nett-runden med stor optimisme, men 0 fugl ble resultatet. Tilbake ved hytta så jeg det hang 2 nye fugler i kopenettet. Ved siden av en møller med svensk ring hang en aldeles nydelig rødstrupesanger hann !!

Og det var det.

De neste 7,5 timer med fangst produserte 0 fugl. Totalt 10 fugl rm på 15 timer.

Vind fra sv-vsv økte og div suler, hest og krykkjer har dura forbi. Ellers spurvehauk og dvergfalk innom. Trane NV lavt over Hoftøya litt for kl 08.

Været lover ikke allverdens for morgendagen. Men det gjelder å jobbe hardt – det er ikke noe feriested.

Fredrik