Været blir ikke alltid slik værmeldingen sier eller slik vi ønsker. Denne dagen var godt bevis på det. Til tross for knallmeldinger ble det kun 38 fugler ringmerket. Løvsanger 24, møller 7, gråsisik 2, munk 2, nattergal 1, gulsanger 1 og blåstrupe 1.

På morgenen som startet 0400 var det allerede litt fugler på fjorden, men ikke like mye som i går. To tyvjoer, 6 ubestemte joer, en havhest, seks havsuler og en flokk på 60 ringgås som forvillet seg inn fjorden var noen av dagens observasjoner. Totalt 40 smålom flyttet på seg samt en storlom. Av alkefugl ble det observert 2 lomvi, 2 alke og hele 46 teist. I tillegg til en ringmerket blåstrupe ble det også registrert en i Hoftøybukta.

I dag har det vært folksomt på øya. To båter fortøyd på nord og besøk av Egil og Terje, Per Espen + frue + bekjente var kanskje en forsmak på hva vi vil oppleve til sommeren?? Vi hadde også besøk av en som hadde vært ved stasjonen på 80-tallet sammen med Ivar Alm og Jostein Martinsen. Vi klarte å få gjennomført sjøfugltellinger i reservatene (Knappen, Langøya og Hoftøya). Nokså nedslående resultater som vi kommer tilbake til.

En av dagens høydare var nok en knølhval som beveget seg langsomt ut av fjorden. Helt utrolig fantastisk å se dette svære dyret gli gjennom vannet. Nå er det sengetid.

Terje