Halvard Hauer og Terje Axelsen kom ut til Hans Erik på ettermiddagen. Ringmerkingen var treg denne dagen med 27 løvsanger, 1 rødstjert og 2 møller, altså 30 fugl. Vårens total er nå oppe i 1749.

Hans Erik og Terje dro en runde rundt øyene siden været var fantastisk og fant noen vadefugler som myrsnipe, rødstilk og sandlo. På Hoftøya satt det også en lerkefalk på fjellet med steinskvett og skjærpiplerker som holdt vakt rundt den. To flotte toppskarv satt også sør på Hoftøya. Ei gulerle ble skremt opp av et skjær ved Knappen.

Sikten var helt utrolig og kvelden ble brukt til skåding på sjøen. Først fant vi tre islommer som lå litt ut på sjøen og fisket. De flyttet rundt og ble sett i flere timer. Halvard mistenkte også at det kunne være to islommer i tillegg som lå litt lenger ute. To mørke tyvjo dukket plutselig opp og jaget ei gråmåke til den ga fra seg maten. Tyvjoene fortsatte så etter nye måker å plage. En lys polarjo kom ut fjorden og ei alke og en lomvi ble også sett. Med båtturen og det vi så fra land, hadde vi minst 30 teist rundt øyene. Kjempebra. To steinvender og ei småspove økte antallet vadefugler til 9 arter. Av sjøpattedyr hadde vi en havert, 70 steinkobber og trolig 70 niser. På et sveip langs sjøen ble det talt 52 niser synlig. Totalen bør nok derfor være en del høyere.

Terje A.